Wat is het

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Letterlijk vertaald betekent het; door oogbewegingen minder gevoelig worden en opnieuw verwerken. EMDR is een relatief nieuwe, kortdurende therapievorm die de laatste jaren steeds vaker toegepast wordt om cliënten te helpen traumatische herinneringen te verwerken. Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft, wordt traumatisch genoemd. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de hevige emoties, de levendige beelden en fysieke reacties daarop.

Hoe werkt het

Bij EMDR-therapie vraag ik je aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens.

Dit terugdenken, gebeurt in combinatie met een afleidende stimulus (door met de ogen de hand van de therapeut te volgen en door middel van een koptelefoon met afwisselend klikjes links en rechts). De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat.

De cliënt wordt na elke set oogbewegingen of klikjes gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

De aangeboden sets oogbewegingen of geluiden zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. De schokkende ervaring krijgt steeds meer een plek in de levensgeschiedenis van de persoon.